Семинар „Общински бюджети – практики и проблеми” събра в Пазарджик представители на БСП в местната власт от целия регион. С инициативата си поставяме за цел да обменим добри практики, да обсъдим проблеми и възможни решения, които да отговарят на очакванията на хората, защото приемането на общинските бюджети е от изключително значение и обществен интерес, посочи областният председател на БСП Йордан Младенов, който организира форума.

Смятам, че представителите на БСП в местната власт трябва да подходят много сериозно и привличайки експерти и специалисти да оформят позиция и политическо отношение при приемането на общинските бюджети. Това каза зам.-председателят на БСП и народен представител Янаки Стоилов, който участва в семинара. Тези позиции трябва да са добре формулирани, мотивирани и публично оповестени, посочи Стоилов. Той подчерта, че местната власт на БСП има много добри практики в редица общини в страната, които засягат широк спектър от социални услуги и предложенията, които правят общинските съветници от партията, е необходимо да са за важни дейности, които касаят големи групи хора. Янаки Стоилов посочи, че основна задача на партията е да поставя всички теми, отговарящи на социалните очаквания и националните интереси. Най-важното обаче, за което трябва да си дадем ясна сметка е, че не просто трябва да подготвим едно или друго предложение, да кажем правилните неща, а да намерим съмишленици, които искат да участват в битката за собственото си бъдеще, за да може българският народ да излезе от примирението и самоунижението, каза зам.-председателят на БСП.

На основните параметри на държавния бюджет, които да се обвържат с реализацията на общинските бюджети, акцентира проф.Румен Гечев, зам.-председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси, лектор на семинара. Категоричната характеристиката, която сме дали на бюджет 2016 и неговата рамка е „бюджет на дългова мизерия”, посочи проф. Гечев. Дългът, който беше гласуван от управляващите, е колосален и ни вкарва в дългова спирала, подчерта той. По неговите думи най-страшното на тези заеми е, че не отиват за развитие на икономиката. Нямаше да бъде толкова притеснително, ако тези пари отиваха чрез публично-частни партньорства за стимулиране на българския износ, така както се прави в Япония, Германия или Франция – стимулиране на експорта с финансови средства, гарантирани от държавата и публично-частни партньорства. Но един лев от този заем не отива за стимулиране българската икономика, категоричен бе Румен Гечев. Този бюджет е на мизерията и защото парите за майчински, парите за отпуски по болест, парите за бедни семейства се замразяват, подчерта зам.-председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Проблеми и практики при приемането на общинските бюджети и своя опит в хода на дискусията споделиха Станимир Велчев, общински съветник в ОбС – Панагюрище и Търпена Лабова, общински съветник в ОбС – Брацигово.