Областният управител Трендафил Величков, свиква в понеделник първото за 2016г. заседание на Областния съвет за развитие. Домакин на заседанието ще бъде кметът на община Септември Марин Рачев. Основни акценти в дневния ред са: обсъждане и съгласуване на  „Стратегия за развитие на социалните услуги в Област Пазарджик 2016-2020 г.”, дискусия по въпроси свързани с ВиК сектора в Област Пазарджик – Асоциация по ВиК, Приемане на Индикативен план за дейността на Областния съвет за развитие на Област Пазарджик за 2016 г., както и въпроси свързани с текущи актуални дейности на община Септември.

Заседанието ще се проведе в понеделник, от 11.30.ч. в залата на Общински съвет гр. Септември, от 13.30ч. ще се проведе пресконференция.