Редовната сесия на Общински съвет – Пазарджик ще се проведе на 26-и януари от 14 часа, а не както беше оповестено по график – на 28-и.

Актуализацията на бюджета на общината, приета с решение №47/29.12.2015 г., ще бъде обсъдена отново, след като беше върната от областния управител. За да се спази 14-дневния срок на процедурата, съгласно ЗМСМА, се налага изместване на датата на редовното заседание на общинския съвет. Това води и до промяна в графика на постоянните комисии, който е актуализиран.