Здравеопазване и сигурност. Това бяха двете основни теми, които жители от Септември повдигнаха пред кмета Марин Рачев при учредяване на поредния обществен граждански съвет в общинския център. Сбирката се състоя в приемната за граждански(бившия предизборен щаб на Марин Рачев и ГЕРБ) и в нея участваха представители на различни съсловия от Септември. Както и при предходните срещи и тук Марин Рачев направи отчет за свършеното до момента от новото общинско ръководство и в едно с това очерта приоритетите на управлението в близка и по-далечна перспектива.

От своя страна преди да поставят наболелите въпроси, участници в сбирката отбелязаха положителната промяна по отношение на снегопочистването и сметосъбирането. По темата за чистенето на снега, наистина се справихме добре, макар, че винаги може и още по-добре, особено по селата, коментира от своя страна кметът. За чистотата очаквайте още по-добри резултати след провеждане на новата процедура. Която и фирма да спечели поръчката, тя ще се съобразява с клаузата за парична гаранция срещу добро, разбирайте съвестно изпълнение на ангажиментите, подчерта общинския кмет. Две основни искания с широко социално значение поставиха пред градоначалника септемврийци.

Първото е свързано със здравеопазването и касае евентуалното ангажиране на допълнителен медицински екип към спешната помощ за по-бърза и адекватна реакция. Медицинският ни център покрива голяма по площ територия и не успява да отговори качествено на нуждите на населението, споделиха като мнение част от присъстващите. В тази връзка те поискаха от кмета да предприеме стъпки, така, че статуковото да бъде променено в положителна посока. Знам за този проблем, както и за незадоволителното обслужване на населението ни като цяло. По този проблем имаме два варианта, които ще обсъдим с широк дебат. Или медицинските кадри от „Медицинския център“ – Септември, начело с управителят ще започнат да показват онова ниво на обслужване като в Пазарджик, например или директно ще минем към обща практика с някое от големите здравни заведения в областния център – било то „Хигия“, „Ескулап“ или „Здраве“, заяви от своя страна Марин Рачев. Другото искане за съдействие към кмета беше свързано с пропусквателния режим и охраната на учебните заведения в цялата община.

Знаем, че става въпрос за автономност на училищата и работа с делегирани бюджети, но все пак тези директори трябва да бъдат накарани да обърнат внимание на този сериозен проблем, заявиха гражданите. Обещавам ви, че ще влезем във връзка с всички въпросни директори на училища и ще направим това, което е в нашите правомощия за да ги накараме да обърнат по-сериозно внимание на сигурността.

Отделно, превантивно за тяхно улеснение ще монтираме видео наблюдение, което да е в помощ за събиране на допълнителна информация“ обеща градоночалникът. По време на срещата стана още ясно, че Общината смята да си върне автогарата „като имот“, заедно с района около нея. Тази част от Септември да получи един по-привлекателен вид, мотивира се Марин Рачев.