Мъгла до земята, по планинския път пъпли джип, в който се возят ефрейтор, старшина и капитан. Пътуват от часове към гранична база. Капитанът си прочел вестника, чатил си по телефона, провел няколко разговора, прозинал се. Подремнал. По няке време пита старшината:

– Кога ще стигнем?

Старшината към ефрейтора – шофьор:

– Кога ще стигнем.

Ефрейторът отговаря шепнешком:

– След половин час.

Старшината шепнешком към капитана:

– След половин час.

Капитанът към старшината:

– Добре, а защо шептим?

Старшината към ефрейтора:

– Добре, а защо шептим?

Ефрейторът:

– Защото съм прегракнал.