Областният съвет за развитие прие стратегията за развитие на социалните услуги. Решениeто бе взето на провелото се в община Септември заседание на Областния съвет за развитие. Областният управител Трендафил Величков благодари на всички експертни екипи, които участваха в разработването на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Пазарджик /2016-2020/,. „Изключително важно е да засилим гражданският контрол върху дейността на новите социални услуги и това да бъде един от основните акценти при разработването на общинските стратегии”,. каза Трендафил Величков, членовете на съвета приеха предложението му Областният координационен механизъм, който подпомагаше процеса на деинституционализацията, да се трансформира в Областен съвет по социални услуги и в него да бъдат включени всички участници в процеса на предоставянето на социалната грижа. Наличните и действащи социални услуги за деца и възрастни в общините на областта са общо 72, като 36 от тях са резидентен тип /24 часова денонощна грижа/. В новия планов период е предвидено разкриването на общо 26 нови социални услуги – 10 за деца и 16 за възрастни. Това са нови Центрове за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за възрастни в общините Батак, Белово, Брацигово, Септември и Стрелча, нови Центрове за работа с деца на улицата в общините Панагюрище, Пазарджик и Брацигово, нови Центрове за обществена подкрепа /ЦОП/ в общините Пазарджик и Септември, нов Дневен център за деца с увреждания в град Ветрен и др.

В качеството си на домакин, кметът на община Септември Марин Рачев, получи подкрепата на Областния съвет за предоставяне за безвъзмездно ползване на община Септември на сградата на бившия родилен дом, собственост на Напоителни системи за изграждане на Дневен център за възрастни хора и сектор за хора с увреждания. Стартиране на процедурата по прехвърляне на земята на Вила Ракитово в собственост на община Септември, с цел кандидатстването по проект по ПРСР. В становище до Министъра на транспорта ще бъде подкрепено искането на община Септември пред НКЖИ за ремонт на участъка, през който преминават товарните автомобили превозващи материали във връзка с реконструкцията на жп. линията и изграждането на пешеходен преход в квартал „Юг” град Септември.

В заседанието взеха участие зам. областният управител Стефан Мирев, кметове и зам. кметове на общини, определените с решения на общинските съвети общински съветници, представители на държавни институции, на синдикати и на организации на работодатели. Следващото заседание на Областния съвет за развитие ще се проведе през м. март, домакин ще бъде  кметът на община Ракитово.