Съветниците на Пазарджик приеха отново върнатото си решение за актуализацията на бюджет 2015 г. , както и предложения от главният финансист на общината Георги Гайдаров бюджет за 2016 г. Това бяха двете най-важни точки от дневния ред на днешното аседание, който съдържа общо 33 казуса. Всички точки са били дискутирани по време на заседанията на специализираните за това комисии, но това не спести дискусиите по време на заседанието. Повечето от съвтниците са на мнение, че в края на годината в общинската хазна ще има недостиг, но в началото на сесията лично кметът Тодор Попов се ангажира с това средствата да се ползват според рамките на бюджета.

Целия дневен ред на сесията – ТУК