По време на заседанието на Областния съвет по развитие вчера, в Септември бе взето решение на 29 февруари да се проведе заседание на ВиК асоциацията в област Пазарджик. „Единственият начин да продължим реформата във ВиК сектора в нашата област и да получим финансиране е да се обединим в един ВиК оператор”, каза областният управител Трендафил Величков и допълни, че в 14 области на страната вече има консолидирани ВиК оператори,. До момента ВиК асоциацията в област Пазарджик обединява общините Пазарджик, Септември и Лесичово. Своето становище за присъединяване към нея е изпратил и кметът на община Стрелча. Очаква се до 29 февруари, след решения на общинските съвети, да се присъединят и другите общини от областта.

Анализът „Неравенство, бедност и социално изключване в Южен централен район и конкретно в област Пазарджик, бе също тема на провелото се днес заседание. Данните сочат, че проблемът с неравенството, бедността и социалното изключване е най-остър именно в Област Пазарджик в състава на ЮЦР. Социалните трансфери намаляват наполовина относителния дялна бедните в ЮЦР, но бедността в различните области се повлиява съществено в различна степен от социалното трансфериране (най-слабо е повлияна в Област Пазарджик – само с 40%, най-силно в Област Смолян – три пъти).