Ремонт на настилката на улиците с речни имена – „Огоста“, „Тополница“ и „Янтра“ ще бъде извършен през тази година. Предложението влезе в бюджет 2016 г. вчера, след като бе направено от съветника Райко Живков. Ремонт очаква и ул. „Бузлуджа“, която се намира в същия край на града, в близост до комплекс „Марица“. В бюджета по повод подобни дейности са заложени едва 300 000 лв., което означава, че има вероятност средствата да не стигнат за всички нуждаещи се от рехабилитация пътни настилки в града, коментираха съветници.