От 13.30 ч.  утре в изложбена зала на Исторически музей – Стрелча, ще се проведе заключителна пресконференция и откриване на фотоизложба „Социално включване – настроения” по проект „Социално включване на хора с влошено психично здраве в община Стрелча”. 
С реализиране на проекта в Стрелча беше създадена първата социална услуга Център за социална подкрепа „Човеколюбие”, която в продължение на година предоставя грижи на хора в трудна житейска ситуация. С нея беше надградена дейността на учредения от Сдружение „Човеколюбие” през 2013 г. Клуб за психично здраве. Проектът беше реализиран от Сдружение „Човеколюбие” в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Фотоизложбата „Социално включване – настроения” съдържа основни моменти и преживявания при неговото изпълнение – работа по програми за психосоциална рехабилитация, обучително пътуване до Бургас, Варна и Добрич, Празници на психичното здраве и др.