Общинските съветници на Пещера трябва да приемат днес Бюджет`2016. Общата държавна субсидия за Пещера през настоящата година от страна на държавата ще бъде в размер на 5 438 419 лв. Заложените местни дейности възлизат на 4 474 497 лв., а за дофинансиране на държавни дейности са предвидени 312 627 лв. Според предложението на кмета Николай Зайчев, през 2016 година са планувани средства за възстановяване на Държавен фонд Земеделие, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ПУДООС в размер на 1 933 273 лв.  Според проекта на бюджета общината ще трябва да преведе и 613 020 лв. вноски по дългосрочни кредити. В същото време плануваните приходи от приватизация са в размер на 300 000 лв.

В рамките на днешното заседание съветниците ще обсъдят още 14 точки. Сред тях предложението за увеличение на капацитета на Домашен социален патронаж, както и увеличение в числеността на персонала на социалната услуга. Местните депутати ще гласуват Стратегията за управление на общинската собственост в периода 2016 – 2019 година, годишната програма и отчета за проведените обществени поръчки и реализираните продажби в община Пещера за периода юли – декември 2015 година.