„Срещаме огромни трудности с идентификацията и регистрацията на бежанците, идващи в Европа“, заяви новият директор на Европейската агенция за подкрепа в областта на убежището (ЕАСО) Жозе Карейра при срещата си със зам.-председателя  на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на ЕП Илияна Йотова.

Той призова българския евродепутат да лобира пред колегите си и пред Европейската комисия за повече средства за дейността на Агенцията. Г-н Карейра сподели, че Агенцията за първите седмици на януари вече е изразходвала почти 80% от бюджета си за  цялата 2016 г., защото се е наложило да помогне на Гърция със закупуването на оборудване за снемане на отпечатъците на мигрантите и регистрирането им в общоевропейската система Евродак. „Нарастват очакванията към нас от държавите членки и от евроинституциите, но размерът на бюджета и броя на наетите специалисти остава непроменен. Ако искаме да си свършим работата, трябва да се направят промени“, каза г-н Карейра.

Илияна Йотова спомена, че не само трябва повече пари за оперативната дейност на ЕАСО, но и увеличаване на личния състав на Агенцията. „Още от началото на сериозните проблеми с бежанския натиск през Италия и Балканския полуостров беше ясно, че неминуемо ще се наложи ангажирането на повече хора. Сега в Гърция и Италия има разположени около 30 души, но това е крайно недостатъчно, особено ако негативните тенденции за увеличаване на миграционния поток се увеличат“, заяви  българският евродепутат пред директора на ЕАСО. Тя сподели, че увеличаването на правомощията на европейската агенция за охрана на външните граници ФРОНТЕКС правилно е било подкрепено с повече отделени пари от европейския бюджет. „Следващата правилна стъпка ще бъде същото да се случи и с ЕАСО, още повече, че т.нар. „горещи точки“ трябва да бъдат разположени не само в Гърция и Италия, но и навсякъде по външната граница на ЕС, където има риск от силен бежански натиск“, допълни г-жа Йотова. Тя даде пример с българо-турската, хърватско-сръбската и унгарско-сръбската граници. „Само така ще сме в състояние да отговорим адекватно на проблемите, без да издигаме стени помежду ни“, добави Илияна Йотова.

В разговора българският евродепутат засегна и въпроса за преразглеждането на т.нар. Дъблински регламент – основен законодателен документ на ЕС в областта на миграцията и убежищата, който в днешния си вид поставя страните по външната граница на ЕС като България в изключително лошо положение и заплашва да превърне Балканите в буферна зона за бежанци. „Трябва на всяка цена да избегнем това“, заяви пред директора на ЕАСО Илияна Йотова. Г-н Карейра се съгласи, че Дъблинският регламент на практика не се спазва от държавите членки, защото ощетява мнозина от тях. Според него бъдещата реформа, която Европейската комисия ще предложи през март т.г., трябва да включва уеднаквяване и опростяване на процедурите, както и на критериите кои мигранти трябва да се смятат за реално нуждаещи се от международна закрила и кои за чисто икономически мигранти.