В РЗИ не са подавани сигнали за опаразитяване с въшки, специалистите се самосезираха по медийни публикации. Регионалната здравна инспекция се самосезира по публикации в медиите, относно опаразитяването с въшки на ученици и започна незабавно проверки.

Само от началото на 2016 г. епидемиолози от дирекция „Надзор на заразните болести” извършиха проверки в 7 учебни заведения в гр. Пазарджик – в три основни училища, две начални и две средно-образователни училища.

В проверените учебни заведения бе установено, че прегледи за опаразитяване с главова въшка се извършват от медицинските лица с различна периодичност, някои осъществяват контрол седмично.  Опаразитяване е открито само у единици деца, предимно от начален курс. В някои СОУ медицинските лица съобщават, че са възпрепятствани да извършват такива проверки от ученици от горните класове.

Специалистите от РЗИ са оказали организационно-методична помощ на медицинските лица и са дали препоръки: класните ръководители на всички паралелки да информират родителите за необходимостта да извършват редовни (минимум ежеседмични) проверки на децата си за наличие на опаразитяване с главови въшки и за прилагането на различните видове препарати за обезпаразитяване; медицинското лице на учебното заведение да извършва постоянен контрол с цел предотвратяване на разпространението на опаразитяването с главови въшки; след завръщане на училище на ученици, при които е установено опаразитяване с главови въшки при предходна проверки, да се извършва индивидуална проверка от медицинското лице с цел установяване качеството на предприетите от родителите мерки за обезпаразитяване и почистване.

РЗИ продължава проверките и ще изисква информация по проблема на всеки три месеца.

Ето и публикацията ни, която е предизвикала проверката – ТУК