На бившия паркинг на такситата в района на старата Автогара ще бъде изградена нова сграда, предназначена за втора Съдебна палата в гр. Пазарджик. Новината съобщи кметът на Пазарджик Тодор Попов по време на тържеството за откриването на новия информационен център в съда. Той връчи на председателката на Окръжен съд – Пазарджик Елеонора Серафимова, взетото преди дни решение на Общински съвет – Пазарджик, с което теренът се предоставя безвъзмездно на съдебната власт.

Настоящата сграда, в която са събрани Районна и Окръжна прокуратури, както и Районен, и Окръжен съд  е била открита през 1938 и дори с разширението, което беше направено преди няколко години, е недостатъчна за нуждите на съда в Пазарджик.

В момента магистратите са принудени да работят по двама – трима в една стая и има спешна нужда от нова сграда. Следващата добра вест бе съобщена от члена на ВСС – Милка Итова, която заяви, че от понеделник състава на Районен съд нараства с трима души – Димитър Чардаков, Таня Петкова и Христо Георгиев.

В бъдещата съдебна палата ще бъдат настанени Районния и Административния съд, като по този начин ще бъде решен и въпросът с настаняването на съдиите, които в момента работят в бившия Изчислителен център.

Милка Итова заяви, че сградния фонд на правораздавателната система е на разпореждане на ВСС и тя ще съдейства за по-скоростното отпускане на средства за изграждането на новата палата. Рамо в това отношение обеща и областният управител – Трендафил Величков, който пък ще поиска от правосъдния министър Екатерина Захариева да помогне в ускоряването на процеса.