Един циганин, който режел дърва твърдял, че познава всички дървета. Един ден отишъл при един човек, който имал в двора си „дафинов лист“ и човекът го попитал:
– Ха, кажи ми сега какво е това дърво?
Циганинът го гледал, гледал, откъснал едно листо и след като го сдъфкал, възкликнал:
– Създърма, бе бате, създърма!