31градинка3

Здравейте! Това е място, където трябва да играят нашите деца. Намира се в междублоковото пространство на улица „Г.Раковски“ 7, точно срещу входа на блока. Мисля, че живеещите там трябва да се засрамят, защото те участват в замърсяването…Кой трябва да го почисти?!?!?!

Сем. Войводови

31градинка231градинка1