Национален конкурс за есе „От Батак съм, чичо…” – размисли 140 години по-късно“ обяви Историческият музей в Батак. Инициативата се посвещава на 140 години Априлска епопея. Както всяка година на 17 май в родопския град ще се проведат поредица от събития, за да напомнят на днешните поколения за случилото се през далечната 1876 г. Два дни преди това в рамките на предпразничната програма ще бъде награден и победителят в конкурса. Освен кръглата годишнина от Априлското въстание, местният музей ще отпразнува и шестдесет години от създаването си.

Ето и регламента на конкурса за есе:

02батак

І. Цели на конкурса:
1. Да дадем възможност на младите хора да покажат познанията си за организацията, хода и потушаването на Априлското въстание в Батак.
2. Да дадем възможност за изразяване на личностна позиция, относно:
-Априлското въстание- връх в Национално-освободителното движение на българите;
-Батак- Голгота на Априлското въстание;
-Батак – Светинята българска.
3. Да стимулираме творческото мислене.  
4. Да възпитаваме родолюбие, национално самосъзнание и самочувствие
• Идеи за заглавия:
1.”Поколенията трябва да знаят,
поколенията са длъжни да помнят!”
2.Пред олтара на Светинята Батак
3.Батак- символ вечен на…….
4.”Тук, България стожер забила, ни показа достойнство и сила!”
5.”Няма страшна смърт, страшно е робството”
Всеки участник има правото и сам да избере темата за своята творба, спазвайки основните параметри в регламента за участие.

ІІ. Условия за участие в конкурса:
1.В конкурса за есе могат да участват ученици от цялата страна, както и български деца, живеещи извън пределите на България, разделени в две възрастови групи:
– първа група- ученици от V до VІІІ клас;
– втора група –ученици от ІХ до ХІІ клас.

ІІІ. Изисквания за есето:
1.Участието в конкурса е индивидуално.
2. Всеки участник представя в електронен вид разработката си.
3. Есето трябва да е до 2 страници, формат А4, шрифт Times New Roman, големина на шрифта- 12, интервал 1,5.
4. Конкурсните разработки се създават съгласно изискванията на жанра „Ученическо есе”.
5. Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, пълен адрес, телефон и e-mail за връзка.
6. Есетата трябва да се изпращат на e-mail: museumbatak_konkurs@abv.bg
7. Телефон за допълнителна информация и въпроси към нас: 03553 23 39

ІV. Критерии за оценяване:
-Историческа достоверност;
-Ясно и точно формулирана теза;
-Удачно подбрани аргументи;
-Личностна позиция;
-Оригиналност и творчески подход към темата;
-Езикова и стилистична култура;
-Единство на съдържание и форма.

V. Оценяване:
Разработките се оценяват от комисия от специалисти.

VI. Краен срок за изпращане на материалите 03 април 2016 г.
Информация за конкурса ще бъде публикувана на уебсайта на ИМ-Батак www.museumbatak.com и фен- страницата ни във Facebook.

VII. Резултати:
1.Обявяване на победителите- 11 май 2016г.
2. Награждаване на победителите – 15 май 2016 г.
3.За победителите в конкурса сме осигурили много награди и изненади.

Исторически музей- Батак си запазва правото да използва получените литературни работи за изложби, публикации и други дейности, с цел популяризиране таланта на българските деца.
Изпращането на материалите потвърждава съгласието Ви с всички упоменати условия на конкурса.