Сериозен напредък в изграждането на първата клетка на новото депо за отпадъци се вижда дори и от непрофесионалист на терена, който е в непосредствена близост до старото сметище. Към момента е почистена част от терена, на който ще бъде разположена клетката, като успоредно с това се извършват и дейности по рекултивацията на досегашното сметище. Депото ще обслужва девет общини в областта, след като бъде приключено. Припомняме, че първа копка на обекта бе направена в края на октомври миналата година, а срокът за изграждане на съоръжението е година и три месеца. Възможно е клетката да бъде изградена и по-скоро.

Близо 16 млн. лева е стойността на строителните работи. Те са отпуснати от държавата чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Първата клетка на депото ще бъде разположена върху 53 декара, предоставени от община Пазарджик.  Още сега, а не след като строителството приключи, ще бъде решен и проблемът с обгазяването на съседните села от сегашното сметище.