???????????????????????????????

Академик, доктор на математическите науки Петър Кендеров дари преди време 267 книги на Регионалната библиотека „Никола Фурнаджиев” в Пазарджик. Почетният гражданин на Пазарджик и „Доктор Хонорис Кауза” на Русенския, Пловдивския и Югозападния университети, подготвя и  второ дарение за библиотеката в родния си град, съобщи директорът на културната институция Лъчезар Риков. Сред първите дарени книги от неговата лична библиотека и от библиотеките на негови колеги от Българска академия на науката има монографски трудове, научна литература, медицинска, на фолклорна тематика, но има и художествена-руска, немска и др.заглавия, напр. „Конституционализмът на България”, „Глобалната капиталистическа криза- България-интеграция, трансформация, модернизация”, „Съвременни методи на неврорехабилитацията” и други, които могат да бъдат полезни за студенти и специалисти в различни области. Стойността на първото дарение е 2020 лв., а ръководството на Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” изказва благодарност на знаменития ни съгражданин и учен-математик, член на съвета на Международната фондация” Св.св.Кирил и Методий” за родолюбивия жест –да остави част от библиотеката си на пазарджиклии.

ДАРИТЕЛЯТ

Петър Кендеров е роден през 1943 г. година в Пазарджик. Той е средният от тримата синове на Стоян Кендеров – виден юрист и културен деятел на града, и Елена Кендерова – служителка в отдел Култура на общината. П. Кендеров завършва Втора пазарджишка гимназия през 1960 година. Петър Кендеров е студент по математика във ФМФ през периода 1960-1963 год. Петър Кендеров, Стоян Недев и Генчо Скордев са участници в семинара на  Ярослав Тагамлицки. Те слушат и първия в България курс по обща топология, прочетен от Дойчин Дойчинов.

???????????????????????????????

През 1963 г. и тримата са изпратени в Москва, за да продължат образованието си в Механо-математическият факултет на Московския университет. Попадат в катедрата по Висша геометрия и топология, ръководена от един от основателите на общата топология в света – Павел Сергеевич Александров. През 1970 г. започва работа като научен сътрудник в Института по математика на БАН. През 1974 г. е избран за старши научен сътрудник втора степен, а през 1983 за професор, след като е защитил през 1982 г. дисертация за получаване на научната степен „доктор на математическите науки”.Цялата му научна кариера е свързана с активна дейност в Институт по информатика и математика при БАН. Акад. Петър Кендеров е един от организаторите на Първата международна олимпиада по информатика за ученици.