Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент и Информационното бюро на ЕП в България организират конференция на тема „Планините – неоцененото богатство на Европа. Европейски политики за развитие на планинските региони“. Събитието ще се състои на 5 февруари 2016 г. от 10,00 ч. до 12,30 ч. в конферентната зала в Дома на Европа в София (ул. „Раковски“ 124). Повод за конференцията е инициативата на Илияна Йотова за доклад за планинските региони в ЕС. Сред присъстващите ще бъдат заместник-министърът на Министерството на регионално развитие и благоустройство Иван Аспарухов, кметове от планинските общини, както и депутати от Комисията по регионално развитие на Народното събрание. На конференцията ще бъде представено проучването на агенция Медиана „Социалните и икономически аспекти на развитието на планинските региони в България и ЕС“. Събитието ще бъде излъчвано на живо на europarl.bg.

Илияна Йотова (С&Д) е докладчик по планинските региони в Комисията по регионално развитие на ЕП и целта на инициативата е да се осигурят допълнителни целеви инвестиции в планините на ЕС от еврофондовете. Най-сериозният проблем според нея е обезлюдяването на планините, което не позволява развитие и води до загуба на възможностите за възползване от природните ресурси. Евродепутатът смята, че въпреки наличните проблеми именно богатството на природни дадености в планинските региони може да бъде добра възможност за развитие на тези региони. Това може да бъде постигнато и чрез инвестиции в малките и средни предприятия, зелената икономика, обучението, дуалното образование и развитието на бърз и достъпен интернет.

На конференцията ще бъдат обсъдени проблеми като промяната на климата, която води до сериозни предизвикателства за туризма, трудности с достъпността и инфраструктурата, както и със свързаността и интернет. Според Йотова проблемите могат да бъдат преодолени чрез европейските фондове, тъй като те могат да доведат нови инвестиции в текущия и следващ програмен период.

* Снимка – algaivel