Териториална секция към професионалната си организация-Българска библиотечно-информационна асоциация учредиха днес в Регионална библиотека” Никола Фурнаджиев” 63-ма библиотекари от читалища от  общините в Пазарджишка област. За председател на местното дружество бе избрана Елена Маргова-Стоева, секретар-Мариана Савова, и двете-служителки в Регионалната библиотека” Никола Фурнаджиев”, а зам.-председател стана Цветана Йовчева, секретар на Народно читалище „Развитие-1873”-Пещера.

???????????????????????????????

Специален гост на събитието бе организационният секретар на ББИА- Красимира Папазова, която разказа на колегите си за ползата и предимствата, които дава членството в ББИА. Директорът на Регионалната библиотека” Никола Фурнаджиев” Лъчезар Риков също изтъкна задоволството си от съвместната работа и сътрудничество с ББИА. Професията на библиотекаря е благородна-заради книгите, просветата и просперитета на нацията. Чест и престиж е да членуваш в нашата организация, подчерта г-жа Папазова.

Целта на ББИА е да издигне статуса на библиотекаря и да го легитимира като обществено-значима професия. Благодарение на гилдията е изработен и приет Закон за обществените библиотеки, а самата Българска библиотечно-информационна асоциация дава възможност на библиотекарите да отстояват интересите си, да повишават квалификацията си и да се модернизира институцията. Към Асоциацията функционират 9 тематични секции-на младите библиотекари, на училищните библиотекари, на специалистите по каталогизация и др.