С 12 повече са опитите за самоубийство през 2015 г. в област Пазарджик. Това показва годишният суициден анализ на РЗИ Пазарджик, базиран на данните, получени при обработването на суицидни карти, подадени в «Медицински дейности».

През 2015 г. в област Пазарджик отново се регистрира увеличаване броя на суицидните опити, в сравнение с предходните две години –  83 суицидни опита /71 бр. за 2014 г. и 56 бр. през 2013 г/. От тях 31 са с летален изход, а 52 са неуспешни.

Възрастовият диапазон на общо суицидните опити варира от 14-16 г. до 99 г. За съжаление, през 2015 г. има регистрирани две същински самоубийства на деца до 18 г. Реализираните самоубийства (31 бр.) са с 6 повече в сравнение с 2014 г. и заемат  39,8% от общия брой опити за самоубийство. При нереализираните (52 бр.) също се регистрира увеличение с 6 бр.  Повечето от суицидните опити са извършени в дома – 83 %.

При общо суицидните опити водещ метод за самоубийство остава „отравянето с медикаменти“ –  42,2% от всички използвани методи. Установява се процентно намаление в сравнение с 2014 г., което се  дължи на зачестилите други суицидни способи, като „използване на огнестрелно оръжие“, „хвърляне от високо“, „порязване с хладно оръжие“ и др. Преобладаващата част от парасуицидите са с „демонстративен характер“ – 43,8%, а със „сериозен характер“ са 22,9%. Увеличава се броят на спонтанните опити за самоубийство.

Продължава тенденцията по-често на живота си да посягат хора от градовете – 65,4%.

Общо суицидни опити

Разпределени по семеен статус: семейни – 40,7% – продължават да са водеща група; несемейни – 34,7% /включва и разведените/; деца на разведени родители  – 2,4% и вдовците -9,9% .

Разпределени по трудова заетост: пенсионери – 25,3%, работещи – 22,9%, безработни 22,9%,учащи – 18,1%, домакини – 10,8%.

По-често опити за самоубийство, според анкетните карти, са извършили хора с основно и средно образование, във времевия интервал от 18 ч. до 24 ч.

Най-много опити са правени през третото тримесечие на 2015 г. (32), следвани от четвъртото (22), първото (18) и второто тримесечие (11).

Посочените най-чести причини за самоубийство са скандал между съпрузи – 34,6%, психотични причини – 19,2%, конфликт с родители – 15,4%, раздяла с любим човек – 11,5%,  тежко заболяване -7,7%,  нежелана бременност -3,9%, сексуален тормоз -3,9%. При 3,9% от опитите няма изявен мотив.

РЗИ Пазарджик проследява суицидната ситуация в област Пазарджик още от 2004 г. Най-много опити за самоубийство са регистрирани през 2004 г – 154 (38 реализирани), 2006 г. – 128 (38 реализирани), 2005 г. – 104 (32) и 2011 г. – 97 (29).

***

2015 година: Профил на извършител на реализирано самоубийство:

Семеен, над 50-годишен мъж – работещ или безработен, живеещ в града. Посяга на живота си чрез обесване в дома (най-често през август или октомври).

2015 година: Профил на направилите опит за самоубийство

Безработна жена, несемейна, живееща в града, с ниска степен на образование. Опитва самоубийство от демонстративен характер чрез отравяне с медикаменти, във времевия период между 18 и 24 часа (най-често през юли или август).