Тази вечер Общо отчетно-изборно събрание на футболен клуб Чепинец трябва да избере наследникът на Иван Лебанов за шефския пост в клуба. Сбирката ще се състои от 17:30 ч. в заседателната зала на Община Велинград при следния дневен ред: 1. приемане на отчетен доклад на УС за дейността на сдружението за периода 2011-2015 г.; 2. освобождаване на членовете на УС и КС; 3. избор на ръководни органи: управителен съвет, председател на УС, контролен съвет; 4. промяна на устава; 5. разни. Събранието се свиква по устав заради изтичане на мандата на досегашното ръководство.

Припомняме, че предишното Общо събрание на клуба се проведе преди точно една година, като то бе свикано с идеята да се освободи ръководството начело с неговия председател Иван Лебанов. Тогава обаче 28-те членове на сдружението единодушно гласуваха против освобождаването на Управителния и Контролния съвет на клуба. За насроченото за днес заседание покани са отправени към всички 45 членове на клуба. В момента в УС на Чепинец влизат: председателят Иван Лебанов и членовете Вълко Минков, Олег Димитров, Недялко Гинчев, Филип Устабашиев, Красимир Узунов и Йордан Аршинков. На този етап е сигурно, че новият председател, ако въобще бъде избран такъв, няма да се казва Иван Лебанов.

Бившият вече кмет на Велинград отдавна обяви решението си да се раздели с поста, а с оглед на това, че вече не е и градоначалник нещата около него изглеждат предопределени. Очаква се в последния момент за най-високия пост в клуба да бъде издигнат или човек от Общинското ръководство или представител на спонсорите, научи pzdnes.com. С голям интерес резултатът от форума ще бъде проследен от футболистите на Чепинец, които в момента водят зимната си подготовка на софийска земя и не им е безразлично в каква посока ще се развият нещата в клуба през решителния втори полусезон в Югозападната „В” група.