Съпруга, тръгвайки в командировка, казала на съпруга си:
– И докато се върна, поне измети и почисти прозорците, виж на какво приличат!
Мъжът обаче се изхитрил, позвънил на комунални услуги и поръчал да дойде човек, за да му почисти прозорците. След час на вратата се позвънило:
– Добър ден, аз съм от комунални, дойдох за почистване на прозорци.
– Заповядайте – поканил го домакинът. – Можете да започнете от тази стая – след което отишъл в другата стая да гледа телевизия.
След десетина минути пак се позвънило:
– Добър ден, аз съм от комунални, идвам по повод почистване на прозорци.
Мъжът се позачудил, но си казал: „Може пък да се движат по двойки.“ Въвел го в друга стая и пак го оставил. След около 10-15 минути пак се позвънило:
– Добър ден, аз съм от комунални…
– Ама вие колко човека идвате за тия прозорци? – учудено попитал домакинът.
– Същият съм бе, братче, същият, ама падам…