Кметът на община Пещера Николай Зайчев получи наградата „Най-зелена община“, спечелена в първото издавние на конкурса на Екопак България. В съревнованието се включиха 24 общини от цялата страна, съобщиха организатори. До спечелването на първото място в категорията „Средна община“, община Пещера премина през два етапа на конкурса попълване на онлайн въпросник и изпращане на проекти.

Пещерският проект бе определен от изпълнителният директор на дружеството Тодор Бургуджиев като реален и изпълним, за това е и отличен. Той връчи наградата на кмета Николай Зайчев, заедно с чек за 15 000 лева за изпълнение на проекта. Градоначалникът пък го определи като практичен, като с неговата реализация ще бъдат улрегулирани отношенията с гражданите, които ще бъдат по-внимателни по отношение на пластмасовите съдоме за разделно сметосъбиране.

Проектът на община Пещера ще бъде реализиран в два етапа:

Първият етап набляга върху засилен контрол върху системата за разделно събиране чрез монтиране на наблюдателни камери на места с констатирани чести нарушения и посегателства върху цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Чрез ежедневни видеонаблюдения и със съдействието на полицията общината ще има възможност да събира доказателства и да налага глоби и наказания на нарушителите. Целта е спад на посегателствата над цветните контейнери, намаляване броя на повредени, изгорели или откраднати такива.

Вторият етап ще акцентира върху популяризирането на системата за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки сред населението. Посланици на инициативата ще бъдат децата и по-големите ученици, а техни помощници – техните баби и дядовци от пенсионерските клубове в града.Посланиците ще изработват полезни ученически и домакински 3-D материали (подложки за чаши, моливници, ключодържатели, подложки за компютърни мишки и др.) с вложени в тях еко послания. Децата сами ще измислят, моделират и произведат материали, използвайки съвременна технология за 3-D печат (изработка).