След тайно гласуване миналата събота адвокатите не избраха на общо отчетно – изборно събрание новият си председател. Адвокатите Тако Ангелов и Георги Добрев ще се явят на балотаж утре. Също тогава ще бъде избран съставът на Дисциплинарния съд, тъй като никой от кандидатите не събра необходимият брой гласове. Трябва да бъде избран съставът на Адвокатския съвет, който се състои от седем души, както и още трима членове на Контролния съвет. Миналата събота от пет бяха определени само двама негови членове – Иван Църцаров и Златко Митрев.

Гласуването ще се проведе в сградата на Адвокатурата, от девет часа.

Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия. Председателите на Адвокатския съвет и Дисциплинарния съд, както и техните членове и членовете на Контролния съвет се избират от Общото събрание на колегията с тригодишен мандат. Адвокатска колегия – Пазарджик обхваща районите на градовете Пазарджик, Велинград, Панагюрище и Пещера. Към момента в колегията са вписани 302 адвоката и 7 младши адвоката. Съставите на действащите Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд са избрани през 2010 г.