Александър Чалъков оглави Дисциплинарния съд на адвокатската колегия, след провелото се днес повторно гласуване за избор на ръководни органи. Той се яви на балотаж за поста с адвокат Людмил Сурлеков. Останалите членове на състава са: Боряна Телбизова, Венцислав Левичаров, Стоян Чавдаров, Ждан Хаджийски, Георги Добрев, Иван Савов и Чавдар Чавдаров. Четирима от избраните са попаднали и в състава на Адвокатския съвет – това са Чавдар Чавдаров, Георги Добрев и Ждан Хаджийски, Венцислав Левичаров, пред тях стои решението къде да останат.

Така Адвокатския съвет се оглавява от Георги Добрев, а в състава му са Йордан Кожухаров, Иван Главчев, Стоян Бабачев, Мария Николова и Ждан Хаджийски, които са събрали еднакъв брой гласове.

В Констролния съвет влизат Иван Църцаров, Златко Митрев, Стоян Чавдаров, Николай Бангеев и Васил Икономов.

Списък на Адвокатски съвет

1. Георги Добрев – 126 гласа

2. Йордан Кожухаров – 121 гласа

3. Венцислав Левичаров – 58 гласа

4. Иван Главчев – 57 гласа

5. Стоян Бабачев

6. Мария Николова

7. Ждан Хаджийски

8. Чавдар Чавдаров – 62 гласа

Списък на избраните за Дисциплинарен съд

1. Александър Чалъков – 132 гласа

2. Боряна Телбизова – 76 гласа

3. Венцислав Левичаров – 75 гласа

4. Стоян Чавдаров – 74 гласа

5. Ждан Хаджийски – 65 гласа

6. Георги Добрев – 60 гласа

7. Иван Савов – 54 гласа

8. Чавдар Чавдаров – 54 гласа

9. Мануел Манчев – резерва – 53 гласа

Контролен съвет 

1. Иван Църцаров – избран на първи тур

2. Златко Митрев – избран на първи тур

3. Стоян Чавдаров – 77 гласа

4. Николай Бангеев – 62 гласа

5. Васил Икономов – 58 гласа