Вуте хванал златната рибка.
1-во желание:
– Да умре на комшията кравата.
– Добре. Второ желание:
– Да умре и на другио комшия кравата.
– Добре. Трето желание:
– Да умре и мойта крава
– Е, що и твойта, бе?
– Да нема откъде да си купат млеко… деееба тейната мама, деееба…