Окръжна прокуратура-Пазарджик внесе обвинителен акт в съда срещу Емилия Еленкова, бивш кмет на община Ракитово, за това, че при условията на продължавано престъпление е нарушила и не е изпълнила служебните си задължения в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – престъпление по чл. 282 ал. 2 пр. 1 и пр. 2 във връзка с ал. 1 и във връзка с чл. 26 ал. 1 от Наказателния кодекс.

Делото е било взето на специален надзор от Окръжна прокуратура-Пазарджик и от Апелативна прокуратура-Пловдив.  

Обвиняемата Емилия Еленкова е предадена на съд за това, че в периода от 18 август 2011 г. до 8 септември 2011 г. , като кмет на община Ракитово, по проект  “Съвременен облик на Община Ракитово, рехабилитация и реконструкция на общински път Дорково-Дъното и изграждане и реконструкция на съществуващата спортна зала в гр. Костандово“  е сключила общо 3 договора преди отпускането безвъзмездна финансова помощ от ДФ „Земеделие“ и без да е било осигурено финансиране по друг ред.  Договорите са били за изготвяне на документация за провеждане на открит конкурс по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, за управление и отчитане на дейностите по проекта и за упражняване на строителен надзор на обекта.  Същите не били вписани по надлежния ред в регистрите и архива на Община Ракитово и преди сключването им не  била проведена процедура по събиране на три оферти.

Обвиняемата Емилия Еленкова е предадена на съд и за това, че на 2 септември 2011 г. сключила и други два договора по проект „Реконструкция и основен ремонт на сградата на Градска баня в гр. Ракитово“ и  по проект „Реконструкция и основен ремонт на водопроводната, канализационната, електрическата и отоплителната инсталация на сградата на Градска баня в гр. Ракитово“  за изпълнението, на които също не е било осигурено финансиране. Договорите не били вписани по надлежния ред в регистрите и архива на Община Ракитово и преди сключването им не е била проведена процедура  по събиране на три оферти.

Разследването е установило, че от деянието са настъпили значителни вредни последици – имуществени в размер на 256 297  лева (присъдени суми за заплащане от Общината по осъдителни решения), и неимуществени – смущения в нормалното функциониране на органа на местна власт и управление, компрометиране на авторитета му и разколебаване на доверието на гражданите в него. Престъплението е извършено с цел да се причини вреда на общинския бюджет и да се набави облага за фирмите – изпълнители на проектите.

По отношение на обвиняемата Емилия Еленкова е взета мярка за неотклонение „парична гаранция” в размер на 20 000 лева.

По делото са разпитани над 30 свидетели, изготвени са заключения по графична и съдебно-икономическа експертиза и др.  

Предстои Окръжен съд-Пазарджик да насрочи съдебно заседание по делото.