Нарушенията на данъчното законодателство са много повече от очакваното сочат проверки на НАП сред фирми и физически лица, търгуващи по интернет. Над 1.1 млн. лв. укрити данъци, са установили бирниците, а сумите трябва да бъдат внесени в хазната в 14-дневен срок. Сред най-сериозните нарушители са търговец на употребявани авточасти от Велинград, обложен с над 320 000 лв. и търговец на мобилни телефони от Варна, чийто ревизионен акт е на стойност близо 300 000 лв.

Често стоките, предлагани в електронни магазини или чрез сайтове за продажба на стоки нямат касови бележки, а банковите преводи или наложен платеж, получавани от търговците изобщо не се осчетоводяват. Данъчните са използвали и специализиран софтуер за наблюдение и данни от куриерските фирми за получените плащания. Разминаванията между паричните потоци и неосчетоводените транзакции се облагат.