Стратегия за развитие на образователната система в община Пазарджик за периода 2016 – 2021 година ще бъде внесена за разглеждане от ОбС на следващото редовно заседание, съобщи кметът на областния град Тодор Попов. Тя е естествено продължение на Стратегията за предходния период – 2008 – 2015 г., като отчита настъпилите промени и очертава актуалните проблеми, стоящи пред общинското образование.

Най-вероятно ще се наложи да се лишим от две училища в Пазарджик и две в селата, коментира кметът. Става дума за това, че базата и издръжката на тези школа са големи, а на практика те работят за по двадесетина деца. Нито децата ще останат без образование, нито учителите ще загубят работата си, каза Попов. Свидетели сме на това, че децата от селата получават в момента по-качествено образование, аз съм противник на слетите паралелки, добави той. В момента се очаква и позицията на МОН относно свиването на училищната мрежа.

Основните акценти в Стратегията за развитието на образователната система са свързани от една страна с адаптирането на системата към изискванията на новата нормативна уредба, регламентирана в Закона за предучилищното и училищно образование, а от друга – с конкретните характеристики на общинската мрежа от училища и детски градини – необходимост от оптимизация на мрежата, повишаване грижата за живота и здравето на децата и учениците, подкрепа за развитие на учениковата личност, подобряване на материалната база и повишаване обхвата и задържането на учениците в училище. За реализиране на заложеното в Стратегията ежегодно ще се изготвя план за изпълнението й, утвърден от кмета на общината.