Срокът за ползване на книга от библиотеката е един месец, заяви днес Лъчезар Риков, директор от Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“  по повод на кампания, с която се призовават читателите не върнали книги във фонда да го направят. Не се събират абонаментни такси на хората с карти, но държим да се проявява отговорност при връщането на книгите и останалите материали, които са им били заети, каза още Риков.

Жест към читателите е връщането на материалите и книгите всяка събота без да бъдат санкционирани. Често има смяна на телефони, адреси и местожителство, което също възпрепятства връщането на книгите. От утре до 11 май, в рамките на три месеца всеки може да върне това, което дължи без да бъде глобяван.

Най-често книги дължат студенти, които през седмицата не са в града, но книгите могат да бъдат върнати от техните близки. На деня на светите братя Кирил и Методий – 11 май, гратисният преиод изтича и всички не върнали книги и учебници, ще бъдат санкционирани.

Липсват търсени издания, които вече са изчерпани по книжарниците и издателствата, като няма как да бъдат отново закупени от самата библиотека. Всеки от читателите е заведен и в сайта на библиотеката, така че може да провери какво не е върнал. Дори и книгата да е загубена, от библиотеката ще ви кажат с коя друга книга да компенсирате липсващите. В противен случай длъжниците ще бъдет дадени на съдебен изпълнител, който освет трикратните размери на цените на книгите ще прибере и такса в размер на 150 лв. Така вместо да върнете три книги, небрежността ще ви струва над двеста лева.

Тези книги не са само наши, това са книгите на обществото. Масово се задържат учебници, каза директорът Лъчезар Риков.

Освен това стана ясно и учредяването на награда към библиотеката, която ще се връчва веднъж годишно на най-четения пазарджишки автор.

Обявен бе и следният конкурс:

„Моята библиотека – мечта”

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

Организатор: РБ „Никола Фурнаджиев” – Пазарджик

Тема: „Моята библиотека – мечта”

Категории: Участниците в конкурса могат да изпратят творби по темата в следните категории: есе, стихотворение, импресия

ИЗИСКВАНИЯ

Участници: В конкурса могат да участват всички желаещи. Участниците ще бъдат оценявани в две възрастови категории:

I категория- от 14 до 19 години;

II категория- над 20 г.

Необходимо е всеки да посочи в коя от категориите участва.

 До участие в конкурса не се допускат пряко ангажираните с конкурса представители на Регионалната библиотека „Никола Фурнаджиев”- Пазарджик.

РЕГЛАМЕНТ

Творбите трябва да са с обем между 2000 и 4000 знака, включително интервали.

Всеки автор може да участва с една творба във всяка една от категориите.

Придружаваща информация за авторите: трите имена на автора; в коя възрастова група участва; учебно заведение; дата, месец, година на раждане; личен телефон и e-mail за връзка.

 КРИТЕРИИ: 

  • въображение
  • оригиналност
  • въздействие на творбата

Крайният срок за изпращане на творбите е 25 април 2016 година, включително. Важи датата на пощенското клеймо или на електронната поща.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в периода от 9 – 15 май 2016 г.

 

НАГРАДИ

Във всяка от категориите ще бъдат връчени по една награда за 1-во, 2-ро и 3-то място.

СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ

Всички наградени творби ще бъдат публикувани на сайта на Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев”- Пазарджик и ще бъдат издадени в кинжка и на диск.

Изпратени за участие в конкурса творби не се връщат.

С участието си всеки автор приема условията на настоящия регламент.

АДРЕС И СРОК  ЗА ИЗПРАЩАНЕ

Творбите, които ще участват в конкурса, могат да се изпратят по куриер или по поща на адрес: 4400 гр. Пазарджик

ул. ”Любен Боянов”№ 3

РБ „Никола Фурнаджиев”

За конкурса

За контакти и допълнителна информация:

www.libpz-bg.com

email: libnf@abv.bg

телефон : (034)45-50-49; (034)45-62-33 – Централа на РБ „Никола Фурнаджиев”,

лица за контакти: Наталия Петрова, Теменужка Пачева