Професионален читател, ироничен оценител, който може да види златното зрънце в плявата, търсач на таланти – всичко това се отнася за Никола Иванов. Той е литературен критик от онази генерация, която не прощава слабости и не може да се изкриви да напише нещо добро, за автор, който не смята за стойностен. Новата критическа рожба на Никола Иванов е „Литературнокритически статии и студии. Към Балната зала“. В нея ще откриете новите му анализи за творчеството на Калин Донков, Андрей Андреев, Божана Апостолова, Иван Методиев, Георги Борисов, Добромир Тонев, Георги Рупчев, Николай Милчев, Здравка Евтимова, Деян Енев и Аксиния Михайлова.

Характерно за Никола Иванов е и това, че когато се натъкне на находка не пропуска да я оповести. Не случайно той е бил сред най-близките хора и приятели на Иван Динков. Талантът на тогавашния млад поет силно е впечатлил също младият тогава критик и това дава основа на дългогодишното им приятелство. Не случайно именно Никола Иванов е най-задълбоченият проучвател на творчеството на поета роден в Смилец.

20160210_173821 (1)

 

Никола Иванов е роден е в Пазарджик през 1950 г. Публикувал е десетки литературно-критически статии и изследвания в почти всички авторитетни литературни вестници и списания – „Литературен фронт“, „Литературен форум“, „Пулс“, „Словото днес“, „Литературен вестник“, „КИЛ“, в списанията „Литературна мисъл“, „Език и литература“, „Тракия“, „Съвременник“, „Пламък“, „Летописи“, „Участ“, „Знаци“, „Проглед“, „Море“, „Факел“ и др. Интересите му са в диапазона от старобългарската до съвременната българска литература. Издал е четири литературно-критически книги: „Литературни анализи, теми, проблеми“ (І ч., 1992; ІІ ч., 1995), „Иван Динков. Монография. Литературна анкета“ (2000), „Подреждане на балната зала“ (2006; 2006-2007) и „Подреждане на балната зала. Книга втора“ (2008; 2009). Живее и работи в родния си град. Член е на Съюза на българските писатели.