Изкърпването на уличната градска мрежа в Пазарджик ще започне в началото на март, съобщи кметът Тодор Попов. Работата по градските пътища е рутинна и се извършва ежегодно след приключването на зимния период. Заради снега, дъжда и студа, по повечето пътни отсечки има нообразували се дупки. В рамките на март, теще бъдат запълнени, а през април това ще се случи и в селата.