Инструктират нова продавачка в оптически магазин.
– Ако дойде нов клиент, първо говориш с него. После му показваш очилата и му предлагаш да си избере.
– Ама не знам цените!
– Там е номерът. Когато клиентът си избере очила, ще попита колко струват. Казваш – сто лева. Ако не протестира, продължаваш: а за стъклата – петдесет. Ако пак не протестира, добавяш: за едното…