В Пазарджик се проведе традиционният Годишен архитектурен преглед на проекти и реализации за 2015 г. на членове на САБ и КАБ в гр. Пазарджик, съобщи председателят на КАБ – арх. Петър Мурджев. След проведеното гласуване на присъстващите членoве на САБ – Дружество Пазарджик и КАБ – Регионална колегия Пазарджик за определяне на призьорите от представените проекти и реализации, се получиха следните резултати:

Раздел „ПРОЕКТИ” :
I място – арх. Георги Сарамбелиев
за конкурсен проект за Библиотека в гр. Варна

14проект

Раздел „ПРОЕКТИ” :
II място – арх. Тома Димитров
за проект за Многофункционална сграда в гр. Пазарджик

14тома

Раздел „РЕАЛИЗАЦИИ” :
I място – арх. Стефан Гюрджеклиев
за Административна сграда в гр. Панагюрище

14три

Раздел „РЕАЛИЗАЦИИ” :
II място – арх. Петър Мурджев
за Многофамилна жилищна сграда в гр. Пазарджик

14мурджев

Подготвени са специални грамоти и награди от САБ – Дружество Пазарджик и КАБ – Регионална колегия Пазарджик , които ще бъдат връчени на призьорите.