Към минувач се прилепва улична гледачка:

– Бате, дай да ти гледам на ръка!
Човекът вдига рамене и подава ръка.
– Ау, бате, да знаеш какво те чака!… Ще те заколят, ще те одерат, после ще те нарежат, ще те изпекат и ще те изядат…
Човекът се облещва, после казва:
– Чакай, чакай, не съм си свалил ръкавицата…