На всеки четвърти ден от месеца се случва телефонна измама, това сочи статистиката на ОД МВР – Пазарджик за изминалата 2015 г.  Въпреки минималния спад на база предходната година, са регистрирани  95  спрямо 103 за 2014 г.

По-голямата част от престъпленията съставляват “телефонни измами”. Този вид престъпления са с висок обществен отзвук. Основно потърпевши са възрастни хора. Високите нива на престъпления от този тип се дължат на факта, че преките извършители избягват пряк контакт с жертвите чрез различни похвати. Това прави много трудно разкриването и документиране на престъпната им дейност. Радващото е това, че все по-малко хора наистина вярват на измамниците. Въпреки това обаче те водят по точки към момента.

*Снимка – vesti.bg