Кметът на Брацигово – Петко Петков поиска промяна в „Наредбата за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата, тревната и декоративна растителност, полските имоти, горите и общинско имущество, специализирана закрила на деца на обществени места на територията на община Брацигово, опазване и възпроизводство на околната среда и обществения ред на летовищата“ В. Петлешков“ и „ Розовски вриз“.

В документа приет преди повече от десет години са допуснати съществени грешки, които сега ще бъдат отстранени. Ето за какво става дума:

„Във връзка с получено в общинска администрация писмо от Районна прокуратура с изх. № 610/ 2015 от 13.08.2015 г. за законосъобразност на подзаконовите нормативни актове молим на  предстоящото заседание на Общински съвет – град Брацигово, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА да бъде взето решение, с което да се измени чл.10  от Наредба № 1 на ОбС гр. Брацигово както следва:

Чл.10 се изменя както следва:

Ал.1 било: Собственици на заведения, които допускат сервиране на алкохол на ученици и лица под 16 години, се наказват с глоба от 100 до 500 лева.

Ал.1 се изменя както следва: Забранява се продажбата на алкохол и тютюневи изделия на деца.

Ал.2 било: Собственици  на търговски обекти, които продават цигари и алкохол на ученици и лица под 16 години се наказват с глоба от 100 до 500 лева.

Ал.2 се изменя както следва: При констатиране на нарушения по ал.1 се сигнализират органите на МВР за съставяне на акт за установяване на нарушения.“

Промяната ще бъде гласувана на предстоящото заседание на Общинския съвет в родопския град. Промени ще бъдат направени и в Наредбата за местни данъци и такси, какви са те – ТУК