Зам.-председателят на Окръжен съд – Пазарджик Александър Александров разпореди преписката по обжалване изменението на мярката за неотклонение «Задържане под стража», наложена от Районен съд – Панагюрище на 12 февруари 2016 год. по отношение на И.Е., да бъде изпратена за разглеждане от Окръжен съд – Пловдив.

Мотивите на съдията са, че при предходното постъпване на частна жалба срещу атакуваното определение от 19.01.2016 год., постановено от Районен съд – Панагюрище, с което е взета мярка «Задържане под стража», 15 съдии от Пазарджишкия окръжен съд са си направили отвод, поради личните си и служебни контакти с обвиняемия. Само 2-ма магистрати не са си направили отвод и поради невъзможност да бъде сформиран въззивен състав, делото е прекратено и изпратено на ВКС за определяне на компетентен съд. Върховният касационен съд е определил да бъде разгледано от Окръжен съд – Пловдив.

Делото ще се гледа в четвъртък, от 15.30 часа в Окръжен съд -Пловдив.