Завърши кампанията „Стани Екогерой! Научи всички вкъщи да събират разделно“, проведена в 10 училища на гр. Пазарджик. Това е поредната съвместна инициатива на община Пазарджик и ЕКОПАК България в районите, обслужвани от организацията. Тя повиши нивото на знания на децата и техните семейства за начините за опазване на околната среда, разделното събиране и ползите от него за обществото и природата, засили мотивацията за участие и подпомогна създаването на устойчиви навици за разделно събиране на отпадъците в трицветните контейнери.

Преди стартирането на кампанията бе организирана среща с училищни директори, учители и експерти в областта на околната среда и образованието, на която бяха представени целите и механиката на проекта. Всяко от участващите училища получи информационно-образователни материали – листовки с карта с индивидуален номер (общо над 3600 бр.) и плакати, в зависимост от броя на децата в училището.

Чрез кода от картата всеки ученик от подготвителен до 8-ми клас имаше възможност да се регистрира заедно с друг член на семейството в сайта на кампанията. Всички регистрирали се трябваше да отговорят на десет въпроса, свързани с опазване на околната среда, разделното събиране и рециклиране на отпадъци. Отговорилите правилно участваха в томбола за награди както за самите тях, така и за училището, в което учат децата.

Проектът се проведе в периода от 18-ти януари до 2-ри февруари т. г. В него се включиха над 700 ученици, които заедно с родителите си отговориха правилно на десетте въпроса за разделното събиране, опазване на природата и спестяване на природните ресурси. Имената на победителите бяха изтеглени на 4-ти февруари  от представители на ЕКОПАК България. С най-много спечелени точки в играта се представи СОУ „Георги Брегов“, с което спечели специалната награда – мултимедиен проектор.

На 18-ти февруари (четвъртък) от 1215 часа на официална церемония в СОУ „Георги Брегов“, Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на ЕКОПАК България, и представител на община Пазарджик ще връчат наградата за най-активно училище и таблетите на късметлиите:

Даниела Рабаджийска – СОУ „Г. Брегов“

Лилия Налбантова – ЕГ „Б. Брехт“

Надка Минчева – СОУ „Д. Гачев“

Даниел Иванов – ОУ „Св. К. Охридски“

Борислав Цветков – НУ „Васил Левски“

Останалите награди – 50 книги и 5 ваучера за енергоспестяващи уреди на стойност 50 лв. ще бъдат раздадени чрез училищните ръководства. Всяко от училищата, участвали в кампанията „Стани Екогерой,“ получава грамота като признание за активното участие и подкрепа на екологичното образование.