Подписка за спасяването на Жребичко се събира в момента в Брацигово, тъй като от Министерство на енергетиката настояват в непосредствена близост до селото да се отвори мина за добив на уран. Първото писмо е от миналата година, а второто е пристигнало преди седмица. На първото общинският кмет Петко Петков е отговорил отрицателно, а във второто му пишат, че не виждат проблем да започне проучвателна дейност. От години се знае, че край селото има уран, в местността „Лесковец”, която се намира на 300 м от гробищния парк по пътя към „Св. Илия”.

Жребичани и брациговци са на мнение, че ако се започне добив на уран в селото, то ще бъде унищожено. В момента е архитектурен резерват. Пътят, който отвежда в едно от най-живописните населени места в областта е порутен и ще бъде съвсем довършен от техниката, която ще бъде прекарана по него, а след това ще извозва добитите количества руда.

Ситуацията доведе и до написването на ново „кърваво писмо“. Ето какво гласи то:

„УВАЖАЕМИ СЪСЕЛЯНИ И ВСИЧКИ ДРУГИ, КОИТО ИМАТЕ ОТНОШЕНИЕ КЪМ НАДВИСНАЛАТА ОПАСНОСТ,

Апетитите на тези, които движат чиновниците в Министерството на енергетиката няма да секнат и навярно ще постигнат своята цел, ако ние – свързаните по някакъв начин със селото, проспим тези процедури.
В тази връзка ПРИКАНВАМ всеки, който има ясна гражданска позиция, да се включи в протестната подписка, която сме длъжни да организираме. Където и да се намирате, можете да се подпишете във формуляр със следния текст:
ПРОТЕСТНА ПОДПИСКА
против изявеното намерение на Министерството на енергетиката за откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ „Лесковец”, разположена на територията на с. Жребичко, община Брацигово
Под този текст следва да се изготви списък с трите имена на протестиращите, адрес, ЕГН и саморъчен подпис

Нека всеки, който разполага с компютър и принтер, да разпечата формуляра и да подпише съмишлениците около себе се.
Готовите списъци можете да изпращате на адрес:
гр. Брацигово
ул. „Никола Боянов” 9А
за Димитър Стефанов

Чрез положените подписи ще изразим категоричното си несъгласие с унищожаването на девствената природа в името на нечие обогатяване. И нека се знае, че ако тази форма на протест не помогне, евентуално изпратените машини за проучване ще бъдат посрещнати с живи вериги.
Време е да се обединим, за да запазим селото си!“