Представители на земеделските производители от нашата община ще се срещнат днес с представители на Земеделската комисия в Парламента, за да представят пред тях проблемите с еднодневните договори, които се сключват със сезонните работници. Ако исканията им не бъдат изпълнени земеделците от Пазарджик ще блокират АМ“Тракия“.

Припомняме, че на 4 февруари десетки земеделски производители излязоха на протест срещу въведените еднодневни трудови договори, които стопаните трябва да сключват с наетите сезонни работници. Според фермерите тези договори не са ефективни и са допълнителна бюрократична тежест за тях. Пред недоволните Спас Кузев, производител от с. Юнаците, каза, че проведените до момента срещи с представители на социалното и земеделското министерства не са дали резултат и това е наложило да се стигне до протест.

Кузев посочи още, че през януари до Народното събрание, Министерски съвет и двете министерства е изпратена подписка, подкрепена от над 500 производители от районите на Пазарджик и Пловдив, с настояване за преразглеждане на начина за наемане на сезонни работници в селското стопанство. Получен е отговор от Министерски съвет, в който се посочва, че ще бъде сформирана работна група, която да разгледа искането, но по думите на Кузев това ще доведе единствено до отлагане на въпросите във времето.

ИСКАНИЯТА

В протестната декларация се настоява за отмяна на чл. 114 „а“ от Кодекса на труда, декларациите за „белите петна“ да се подават в текущата стопанска година, отмяна на винетките за селскостопанските машини, отмяна на платените курсове за растителна защита за дребните и средни производители, промените в законовите и подзаконовите актове да бъдат приемани в предходната стопанска година, както и равни субсидии с тези на останалите фермери от Европейския съюз.