През 2015 г.  на територията обслужвана от ОДМВР Пазарджик са регистрирани общо 1098 пътно транспортни произшествия, като от  тях 232 са тежки с 29 загинали и 271 ранени участници в движението. В сравнение с 2014 г. отчитаме влошаване  на параметрите на пътнотранспортната обстановка, изразяващи се в увеличение  броя на загиналите при ПТП с 12 човека спрямо  предходната година. Увеличен е общия брой на пътно-транспортните произшествия с 108 бр. Завишен е и броя на ранените участници в движението с 42 човека.

През изминалата година са съставени 3479 бр. актове за установяване на административни нарушения- отчита се увеличение с 474 бр. спрямо 2014г. На неправоспособни водачи са съставени 435 бр. актове, спрямо 202  бр. за 2014 г. Съставени са 50 бр. актове на лишени водачи, спрямо 35 бр. за 2014 г. Издадени са 3 273 бр. наказателни постановления. Отчита увеличение с 674 бр. спрямо 2014 г. Издадените заповеди за прилагане на принудителна административна мярка през 2015 г. са 920 бр., спрямо 511 бр. за 2014 г.

Безопасността на движението е един от показателите с изключително важно значение, тъй като е пряко свързан с живота и здравето на участниците в движението с огромни материални и морални щети, които понасят държавата, обществото и отделните граждани. Предвид резултатите от предходни отчетни периоди по отношение на пътно-транспортния травматизъм, в изпълнение на един от основните приоритети на МВР през 2015 г. се предприеха редица действия и мерки в тази насока, сочи анализът на работата на ОД МВР – Пазарджик.