На работна среща, провела се днес в Пленарна зала на Община Пазарджик, на представители на областна администрация, общините от областта, РЗОК, РЗИ, БЛС, от името на Тодор Попов – кмет на община Пазарджик беше предложена декларация за изразяване на несъгласие с Проекта на национална здравна карта. Очакваме, освен кметовете на общини, в следващите дни към нея да се присъединят и здравни заведения,  съсловни и пациентски организации, съобщиха от община Пазарджик.

Ето и текстът на Декларацията, която се очаква да бъде подписана от всички, общо дванадесет кметове на общински центрове в областта:

Ние, кметовете на общини в област Пазарджик, изказваме своето категорично несъгласие с така изготвения Проект на национална здравна карта. Подкрепяме инициативата за реформа в здравната система, но тя не бива да бъде водена само от икономически принципи и за сметка на живота и здравето на гражданите.

 Лечебните заведения в област Пазарджик обслужват над 270 000 жители, в това число и райони със специфично географско разположение и трудни зимни условия.

Промените, предвидени за нашата област, касаят основни сегменти на здравеопазването – педиатрия, инвазивна кардиология, травматология и интензивно лечение.

Недопустимо е във време, когато СЗО дава приоритет на майчиното и детско здравеопазване, ние да намаляваме на половина възможностите за лечение на деца.

Благодарение на добрите практики, които се утвърдиха в инвазивната кардиология в Пазарджик, много от гражданите водят пълноценен живот, а не са малко и тези, които го дължат изцяло на нея.

Определящо за броя на леглата трябва да бъде потребността и качеството, а не сляпото разпределение, защото в ХХІ-ви век не можем да си позволим да правим компромис със здравето и живота на хората.

Предлагаме да бъде защитен Проектът на бластна здравна карта на област Пазарджик, изработен и приет от Комисия, назначена със Заповед РД-02-218/26.10.2015 г. на Министъра на здравеопазването.