Върховният административен съд потвърди санкция в размер на 370 859 лв., наложена на  „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД от Комисията за защита на конкуренцията за заблуждаваща реклама, съобщиха от институцията.

Проучването на Комисията през 2013 г. установи, че рекламната кампания „Най-доброто от България, най-доброто от Европа“ има заблуждаващ характер. В своето решение ВАС изцяло споделя констатациите на Комисията за извършеното нарушение. Според КЗК и съда връзката между категорията рекламирани продукти и търговските им марки, ведно със словосъчетанието „най-доброто” създава убеждението за най-добро качество от тази категория, предлагано под съответните марки. За стоките обаче е установено, че по качествените си показатели се доближават до границата на допустимите стойности за годност.

Съдът потвърждава, че рекламното послание по начина му на представяне е в състояние, да повлияе на икономическото поведение на потребителите и извлича необосновано предимство пред останалите предприятия, които предлагат същата категория продукти. В съответствие с чл. 104 от ЗЗК всяко физическо или юридическо лице, на което са причинени вреди в резултат на установеното нарушение, има право на обезщетение, а влязлото в сила решение на ВАС има обвързваща сила за гражданския съд, пред който е предявен искът за обезщетение по реда на ГПК.