В Пазарджик леглата за активно лечение трябва да се намалят с 505, като най-драстични съкращения се очертават на педиатричните легла – 137, ортопедия и травматология – 74, хирургия – 64, вътрешни болести – 86. Това гласи проектът за нова здравна карта, който ще бъде обсъждан днес в областния град. Детайлите бяха представени преди две седмици от ресорния министър д-р Петър Москов, а в срок от един месец стратегията трябва да бъде обсъдена по места. В 16 ч. днес са си дали среща ръководството на БЛС – Пазарджик и директори на здравните заведения в града.

Още миналата седмица УС на РК на БЛС на свое извънредно заседание представи следното становище:

„На извънредно заседание членовете на УС на РК на БЛС – Пазарджик разгледахме и анализирахме внимателно данните в проектонаредбата за Национална здравна карта, съответно Областна здравна карта за област Пазарджик.
1. Обръщаме се към вас, за съдействие и разбиране.
Област Пазарджик е специфичен здравен регион в България, видно от здравно-демографските показатели имаме общини с отрицателен, но и с положителен прираст на населението, има също доста висока и специфична заболеваемост породена от външни, различни социални и икономически фактори.
БЛС, като съсловна организация на българските лекари, винаги е подкрепяла и е насърчавала новите практики в здравеопазването, но само тези, които са в полза на работата на лекаря в стремежа му да дава най-ценното – живот и здраве на неговите пациенти. Ако съдържанието на представената ни проектонаредба за Областна здравна карта на област Пазарджик стане факт, ще доведе до сериозни затруднения и ще намали възможностите ни да се грижим за здравето на живеещите в нашата област.
2. При внимателен анализ никъде в представената ни проектонаредба не забелязахме данните, които Комисията за изработване на Областна здравна карта изработи и прие. Проекта предвижда от сега съществуващите 1 465 легла за активно лечение да останат 960 легла. Най-драстично е намалението при педиатричните легла с 137, хирургичните с 64, неврологичните с 32, ортопедичните с около 50 и т.н.
Дами и господа, колеги, когато намаляването на педиатричните, хирургичните и други легла стане факт, къде ще се лекуват имащите нужда от болнично лечение от област Пазарджик?
УС на РК на БЛС – Пазарджик предлага да се защити Проекта на областна здравна карта на област Пазарджик, изработен и приет от Комисията за изработване на областната здравна карта, назначена със Заповед РД-02-218/26.10.2015 г. на Министъра на здравеопазването. Проектът беше изработен и приет с консенсус на 19.11.2015 г.
През този месец на обсъждане на проектодокумента за НЗК ние ще организираме срещи с цялата общтественост на гр.Пазарджик – съсловни организации, пациенски сдружения, обикновени хора и областни институции. Ще инициираме неформална среща с участващите в комисията изработила ОЗК. За мненията от тези срещи ще Ви информираме своевременно.
Отговорни за здравеопазването в България хора, апелираме към Вас, съдействайте ни и ни дайте възможност да лекуваме оптимално и адекватно боледуващите от област Пазарджик.“

Документът е разпратен до Комисията по здравеопазване в Народното събрание, Министерство на здравеопазването, УС на БЛС, както и НЗОК, копие има и до областния управител на Пазарджик – Трендафил Величков.