За 25 февруари /четвъртък/ е насрочена следващата среща на групата за подкрепа и взаимопомощ на бременни към Комплекс за социални услуги за деца и семейства. Групата стартира с повишен интерес в началото на тази седмица, както от страна на бъдещи майки, така и на няколко бъдещи татковци. Следващите дати за срещи на групата през февруари са  в идния четвъртък и 29.02.2016 г. (понеделник). Точният час на срещите ще бъде оповестен по-късно.