Областният управител Трендафил Величков и ресорният зам. областен управител Гинче Караминова представиха идеята и получените до момента предложения за откриването в Пазарджик на  филиал на висше медицинско училище за обучение по професионално направление „Здравни грижи”. На първа работна среща по темата присъстваха ръководители на лечебните заведения, представители на Български лекарски съюз, на Регионална колегия на Българската асоциация по здравни грижи и на туристическия бизнес в областта.

„Като специалисти и експерти в здравеопазването, вашата подкрепа и участие в реализирането на това начинание е решаваща. Важно е този проект да има устойчивост  приемственост във времето”, каза областният управител и допълни, че е обсъждана идеята в ръководството на бъдещия филиал да има представители на лечебни заведения и пациентски организации, което ще гарантира провеждането  на успешно практическо обучение и работа на тези кадри. До момента са водени разговори с медицинските университети в Пловдив и София. Те са представили и писмено предложения пред областния управител за съгласието си да провеждат обучение на студенти по специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка” и „Рехабилитатор”. За целта има и подходяща база държавна собственост. Другите основни професии, за които не достигат кадри в момента в здравеопазването и туризма са лекарски асистенти, парамедици, кинезитерапевти и фелдшери, стана ясно по време на срещата.

Предложението на областния управител предстои да бъде обсъдено и подкрепено от членовете на Областния съвет за развитие на заседание през март. До месец областният управител ще очаква предложения от здравните заведения в областта за подходящи форми на сътрудничество и идеи за съвместната реализация на проекта.