През 2015 година по проекти бяха изразходени финансови средства в размер на  473 884 лева, като беше оказана помощ на  9 494 социално слаби граждани, това стана ясно вчера по време на Областната организация на БЧК – Пазарджик, която проведе четвъртата редовна сесия на 65 – то Общо отчетно събрание .

Гости на събранието бяха: магистър фармацевт Христо Григоров – председател на БЧК,  д-р Валентин Пеев – зам. председател на БЧК, д-р Славита Джамбазова – зам. генерален директор на БЧК, д-р София Стоименова – главен секретар на БЧК, г-н Светлан Карталов – главен секретар на Областна администрация Пазарджик, г-н Петър Петров – зам. кмет на Община Пазарджик, комисар Иван Панайотов – началник на дирекция ПБЗН, представители на държавната и местната власт, на различни организации, партньори и медии.

На форума се  направи отчет пред обществеността за извършеното през 2015 г. Беше отчетен ръст във всички дейности на организацията, в т.ч.: повишен брой на членове, доброволци и симпатизанти, повишен брой на проекти изпълнявани в партньорство с външни дарители – НС на БЧК, община Пазарджик и община Панагюрище.

Обучените кандидат шофьори са 2 527 човека. Членовете на областната структура 6 900. Доброволците на БЧК и БМЧК, които са общо 297, през 2015 година са положили 1 623 часа доброволен труд. Председателят на БЧК Христо Григоров  даде отлична оценка за работата на Областната организация за отчетния период.